Byta kilrem i rätt tid

Att byta kilrem i tid är mycket viktig för att inte plötsligt bli stående med maskinhaveri för att en rem har brustit,  något som kan medföra stora kostnader, både i form av reparationskostnader och förlorade intäkter på grund av att maskinen står stilla.

Slitna eller trasiga remmar är ineffektiva. Därför rekommenderar vi att ert företag alltid har åtminstone en eller ett par kilremmar i reserv, om olyckan skulle vara framme. På så sätt är ni alltid förberedda, och kan snabbt vara igång med produktionen igen.

HÅLL KOLL PÅ ERA REMMAR

I början av 1900-talet kunde man se många stora fabriker, vars maskiner drevs med hjälp av central remdrift. Stora, långa remmar löpte från golv till tak, kors och tvärs i lokalen. I taken satt drivaxlar som drev maskinerna via rep eller remmar.

Riskerna var enorma. Då remmarna på intet sätt var skyddade hände det ofta att arbetarnas kläder eller hår fastnade i remdriften, och allvarliga skador och dödsfall var vanliga.

Än större olyckor kunde ske på grund av dåligt underhåll. Plötsligt kunde en rem eller en koppling brista, varvid enorma krafter släpptes loss.

Idag är risken för personskador inte lika stor. Det är i stort sett bara i de fall maskiner körs utan skyddskåpor och liknande, som olycksrisker uppstår.

Men även om olycksriskerna inte längre är så stora, finns det stor anledning att hålla ett öga på er utrustning. Kontrollera några gånger om året, att drivremmar är rätt spända, och att de inte börjar fransa sig eller få sprickbildningar. En felfri drivrem gör att maskinen har bättre effekt, och risken för överhettning minskar, även den. En rem som går av under drift, kan orsaka kostsamma materiella skador på maskinen. Utöver själva skadorna kostar varje dags stillestånd pengar i form av utebliven produktion.

VAD SKA JAG LETA EFTER?

När du kontrollerar din rem, finns det några saker som är värda att kontrollera.

-Ger remmen ifrån sig oljud vid drift?
1. Det kan bero på att remmen är felaktigt spänd. Åtgärd: Spänn remmen på nytt, eller byt ut den.
2. Felet kan också vara att remmens livslängd är överskriden. Åtgärd: Byt rem.

-Är det sprickbildningar på undersidan?
1. Remspänningen kan vara felaktig. Åtgärd: Byt rem, och ställ in rätt spänning.
2. Remmen är för gammal. Åtgärd: Byt rem.
3. Den kan vara skadad av främmande föremål. Åtgärd: Byt rem.

-Är remmen oljig, smutsig eller på annat sätt förorenad?
Kan bero på läckage från maskinen. Åtgärd: Reparera läckaget och byt rem.

Det här är bara några exempel på vad som är viktigt att kontrollera. Vill du veta mer om hur du håller koll på dina drivremmar, välkommen att kontakta oss här.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift